Resursi un ražošana

Cilvēku vajadzību apmierināšanai nepieciešami resursi un ražošana, kas rada vajadzībām atbilstošas preces. Dabas resursi ir pieejami zemes dzīlēs, uz lauka, mežā, ūdeņos. Zeme pieder privātīpašniekiem, kaut gan dažādās valstīs privātīpašuma īpatsvars ir atšķirīgs. Zeme tātad ir viens no resursu avotiem. Naudas resursi ir pieejami, pārdodot savus labumus. Privātpersona pārdod darba devējam sava darba stundas, kuru laikā tas savukārt saražo kapitālu. Zeme, darbs un kapitāls ir ražošanas faktori, un uzņēmums apvieno visus šos ražošanas faktorus.

Saimniekošanas vēlamais mērķis ir saimnieciskums. Pēc saimnieciskuma maksimizācijas principa ir jābūt maksimālam rezultātam pie konstantiem izdevumiem. Gan uzņēmējs par konkrētu summu, gan ģimene par tai pieejamajiem noteiktiem līdzekļiem, teiksim, kopējiem ienākumiem, grib saimniekot pēc iespējas izdevīgāk. Tas nozīmē, uzņēmējs grib saražot pēc iespējas vairāk preču vai pakalpojumu, bet ģimene – iegādāties pēc iespējas derīgākas preces un pakalpojumus. Pēc saimnieciskuma minimizācijas principa ar minimāliem izdevumiem jāpanāk konstants rezultāts. Lai uzņēmums sasniegtu kādu noteiktu ražošanas līmeni, tas iegādājas vislētākos ražošanas faktorus (darbu, izejvielas), bet mājsaimniecība, lai sasniegtu kādu mērķi, piemēram, iegādātos pārtiku vienai nedēļai visai ģimenei, izmanto tādas preces, kuru cenas ir viszemākās.

Ekonomika pēta arī produktivitāti un rentabilitāti. Produktivitāti aprēķinot, ņem vērā, cik produkcijas ir izlaists (saražots),un ar kādu ražošanas faktoru izlietojumu. Darba produktivitāte (darba ražīgums) tiek aplēsta, ņemot vērā, produkcijas daudzumu un darba stundu skaitu, kas šim mērķim nepieciešamas. Iekārtas ražīgumu aprēķina, dalot produkcijas izlaides daudzumu ar pielietoto darba stundu daudzumu. Rentabilitāte ir izmaksu kopsummas dalījums ar pielietotā kapitāla kopsummu, reizināts ar simts. Tādējādi var uzzināt, kāda ir ražošanas atdeve, izsakot to procentuāli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.