Kredīta atteikuma tiesības

Piecdesmit eiroTās ir tiesības atteikties no kredīta 14 dienu laikā no līguma par kredītsaistībām noslēgšanas brīža. Pants, kurš regulē kredīta atteikumus, ir iestrādāts Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (pants 121), un tas nosaka, kādos apmēros kredīta līgums vienpusēji no klienta puses, neminot iemeslus, var tikt lauzts.

Patērētājs nedrīkst atteikties no kredīta, nesamaksājis uzkrātos procentus, kādi pienākas kreditoram saskaņā ar līgumu. Procentu apjoms tiek rēķināts par laiku no līguma parakstīšanas datuma vai līguma stāšanās spēkā (diena, kad patērētājs saņem normatīvajos aktos par patērētāja kreditēšanas līgumu noteikto informāciju, līguma noteikumus un nosacījumus, ja tie saņemti pēc kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas – Patērētāju tiesību aizsardzības likums) līdz brīdim, kad, izmantojot kredīta atteikuma tiesības, kredītņēmējs ir atmaksājis kredītu. Pienākumu vidū, kas jāievēro, īstenojot kredīta atteikuma tiesības, ir, maksimums, 30 dienu termiņš kredīta un uzkrājušos procentu atmaksai. 30 dienas ir laiks, kādā no paziņojuma par kredīta atteikumu ir jāatmaksā kredīta summa un procenti, kādi aprēķināti uz kredīta atmaksas brīdi. Lai īstermiņa kredītu izsniedzējs nenonāktu situācijā, kad, izmantojot likuma normu, kredītņēmējs faktiski pagarina kredīta atmaksas termiņu par 14 dienām (piemēram, gadījumā, ja kredīts noformēts 30 dienām, bet, izmantojot kredīta atteikuma tiesības, kredītņēmējs atmaksā kredītu 30., tātad pēdējā likuma noteiktajā dienā), kreditoriem iesaka iestrādāt līgumā attiecīgos gadījumus regulējošus nosacījumus.

Atteikšanās no kredīta iespējama, ja likuma noteiktajā laika posmā kredīta devējam tiek nosūtīts rakstveida paziņojums, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (jebkurš instruments, kas patērētājam dod iespēju uzglabāt viņam personiski adresētu informāciju tā, lai šīs informācijas sniegšanai nepieciešamajā laikposmā nodrošinātu tās pieejamību, izmantošanu un pavairošanu nemainītā veidā – Patērētāju tiesību aizsardzības likums). Pastāvīgā informācijas nesēja izmantošana nodrošina pierādījumu par klienta sniegtā paziņojuma datumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.