Kas ir starptautiskais valūtas fonds

Starptautiskais Valūtas fonds ir starptautiska finanšu institūcija, kas pārrauga pasaules finanšu sistēmu. Uzzini vairāk un esi zinošs par šī fonda darbību un sniegtajām iespējām.

SVF galvenie mērķi un uzdevumi

  • Šī fonda galvenais mērķis ir nodrošināt visas pasaules finanšu stabilitāti, tādējādi sekmējot veiksmīgu tās dalībvalstu ekonomisko attīstību un sociālo labklājību;
  • SVF galvenie uzdevumi ir uzraudzīt valūtu apmaiņas kursus, valstu maksājumu bilances un citus makroekonomiskos rādītājus. Fonds nepieciešamības gadījumā valstu valdībām un centrālajām bankām sniedz tehnisko un finansiālo palīdzību;
  • Jāpiebilst, ka SVF dibināts 1944. gada 22. jūlijā, tā centrālais birojs atrodas Vašingtonā (Kolumbijas apgabals, ASV). Šobrīd SVF apvieno 188 valstis. Latvijas valsts šajā fondā tika uzņemta SVF 1992. gada maijā.

SVF dibināšanas mērķi – iepazīsties ar fonda galvenajām darbības nozarēm. Atskatoties vēsturē fonda sistēmas mērķis bija izvairīties no postošās ekonomiskās politikas atkārtošanās, kura veicināja 1930. gadu Lielo depresiju.

SVF Vienošanās līguma 1. pantā ir teikts, ka SVF mērķi ir šādi:

  • nodrošināt starptautisko sadarbību monetārajā jomā;
  • veicināt starptautiskās tirdzniecības paplašināšanu un atbilstošu izaugsmi;
  • nodrošināt valūtas kursu stabilitāti;
  • palīdzēt daudzpusējās maksājumu sistēmas izveidošanā;
  • nodrošināt iespējas dalībvalstīm izmantot SVF resursus (ar atbilstošām garantijām), ja rodas problēmas ar maksājumu bilanci.

Jāatzīmē, ka SVF darbojas pēc akciju sabiedrības principa: to pamatkapitālu veido dalībvalstu iemaksas kapitāla parakstīšanās brīdī. Būtiski, ka katrai dalības valstij ir SDR vienībās izteikta kvota. Kvota ir galvenais Fonda un to dalībvalstu attiecību elements.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.